Synonymer till förvillelse

feltolkning, missförstånd, missuppfattning