Synonymer till förvaringsutrymme

lager, depå, förråd, förvar, förvaringsbyggnad, magasin, skikt, varulager