Synonymer till förvaringslokal

magasin, förråd, lager, tidning, tidskrift, upplag, varulager