Synonymer till förvaringsbyggnad

lager, depå, förråd, förvar, förvaringsutrymme, magasin, skikt, varulager