Synonymer till förvara

deponera, avsätta, hysa, lagra, magasinera, härbärgera, rymma, ackumulera, arkivera, hamstra, konservera, samla, spara