Synonymer till förvandla

ombilda, omforma, omskapa, transformera, bearbeta, förändra, omdana, rekonstruera, omvandla, omorganisera, ändra, omvandling