Synonymer till förvägra

avslå, avböja, förkasta, neka, nobba, rata, refusera, förbjuda, bannlysa, avvisa, säga nej, vägra