Synonymer till förutse

ana, befara, förebåda, förespå, förmoda, förnimma, känna på sig, misstänka, skönja, förutsäga, prediktera, spå, förutspå, sia