Synonymer till förutsätta

anta, antaga, förmoda, förmodan, gissa, ponera, tro, postulera