Synonymer till förut

dessförinnan, för, alltför, pro, stäv, för ett tag sedan, förr, fordom, tidigare