Synonymer till förtrytelse

besvär, bekymmer, krämpa, krångel, möda, obehag, olägenhet, omak, plåga, plågoris, problem, strul, svårighet, trassel, trubbel, trångmål, vedermöda, förargelse, förtret, indignation, irritation, förbittring, bitterhet, upprördhet