Synonymer till förtroendeman

ombud, representant, agent, delegat, företrädare, ställföreträdande, ombudsman, ställföreträdare