Synonymer till förtret

förargelse, förtrytelse, indignation, irritation, omak, besvär, bök