Synonymer till förtjusning

entusiasm, hänförelse, intresse, iver, glädje, fröjd, livslust, lycka, munterhet, salighet, tillfredsställelse, upprymdhet