Synonymer till försvinnande

obetydlig, bagatellartad, betydelselös, futtig, föga, försumbar, nolla, oansenlig, oväsentlig, ringa, trivial, ynka