Synonymer till försvinna

avdunsta, dunsta bort, förångas, ånga bort, avvika, divergera, dra, skilja sig från, sina, upplösas, avta, tryta, sönderfalla