Synonymer till försvårad

komplicerad, invecklad, komplex, krånglig, omständlig, svår, svårförstådd