Synonymer till försvåra

hindra, hämma, avhålla, avstyra, barrikadera, blockera, förebygga, förhindra, hejda, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, stoppa, stävja, uppehålla, begränsa, bromsa, dämpa, fördröja, retardera, undertrycka