Synonymer till försummelse

misskötsel, underlåtenhet, vanvård