Synonymer till förstöring

utplåning, förintelse, tillintetgörelse