Synonymer till förstöra

demolera, defatism, fysiskt ha söder, föröda, krascha, krossa, riva ned, fly, lägga benen på ryggen, rymma, smita, undkomma, undslippa, fördärva, bryta ned, bryta ner, rasera, ruinera, skada, ödelägga, förgöra, slå sönder, sönderslå, söndersmula, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, förinta, destruera, döda, göra slut på, pulvrisera, radera, smula sönder, utrota, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, sabba, sabotage, sabotera, skövla, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, förstör, knäcka, mosa, panga, pulverisera, haverera, ne