Synonymer till förstör

krossa, demolera, förgöra, förinta, förstöra, knäcka, kvadda, mosa, panga, pulverisera, slå sönder, smula sönder, tillintetgöra