Synonymer till förståelse

insikt, sympati, kännedom, lärdom, uppenbarelse, deltagande, medkänsla, medlidande