Synonymer till försprång

övertag, herravälde, överläge