Synonymer till försnilla

förlora, gå miste, mista, miste, tappa, torska, förskingra, länsa, undansnilla, slarva bort, förlägga, lurendreja