Synonymer till försiktig

aktsam, försigtig, noga, diskret, lågmäld, subtil, taktfull, eftertänksam, filosofisk, försynt, reserverad, vaksam, varsam, varsamt, blygsam, förbehållsam, förtegen, tillbakadragen, tillknäppt, alert, observant, uppmärksam, mild, omsorgsfull, försiktigt