Synonymer till försök

ansats, prov, pröva, test, examination, exempel, experiment, förlaga, kunskapskontroll, skrivning, tentamen, behandla, försöka, granska, prova, rannsaka, testa, try, validera, granskning, prövning, undersökning, utprovning