Synonymer till försändelse

brev, meddelande, skrivelse, post, befattning, vakt, ämbete