Synonymer till försäkra

bedyra, förvissa, garantera, intyga, trygga, säkra, tillförsäkra, bekräfta, bestyrka, styrka, stärka, säga, verifiera, vidimera, säkerställa