Synonymer till förr

fordom, tidigare, förut, dessförinnan, för, för ett tag sedan