Synonymer till förråd

förvar, lager, magasin, skjul, depå, förvaringsbyggnad, förvaringsutrymme, skikt, varulager, förvaringslokal, tidning, tidskrift, upplag, bod, kyffe, ruckel