Synonymer till förrätta

utföra, begå, effektuera, genomföra, göra, prestera, uträtta, verkställa, vidta