Synonymer till förorsaka

bringa, bröst, bröstkorg, framkalla, föra, förmå, hämta, medföra, skaffa, ta med, föranleda, orsaka, vålla, ställa till, åsamka, åstadkomma, tillfoga, ådra