Synonymer till förorening

kontamination, pollution, nedsmutsning