Synonymer till förordning

bestämmelse, fastställande, föreskrift, klausul, regel, regler, rättsregel, stadga, anvisning, ordination, lag, författning, reglemente, spad, team, trupp, uppställning, norm, befästa, fastställa, lagfästa, stabilisera, stabilitet