Synonymer till förordnande

nominering, uppdrag, uppmaning, mandat, mission, order, uppgift