Synonymer till förordna

bestämma, avgöra, avtala, besluta, fastslå, fastställa, kommendera, regera, spika, styra, tillsätta, addera, tillägga, utnämna