Synonymer till förorda

förespråka, rekommendera, tillråda, inråda, råda, uppmana