Synonymer till förnimma

ana, befara, förebåda, förespå, förmoda, förutse, känna på sig, misstänka, skönja, varsebli, urskilja