Synonymer till förnimbar

märkbar, kännbar, markant, påfallande, påtaglig, skönjbar