Synonymer till förneka

dementera, bestrida, tillbakavisa, avvisa, nobba