Synonymer till förnedrande

förödmjukande, kränkande, skymflig