Synonymer till förmodan

aning, förnimmelse, känning, misstanke, susning, tillstymmelse, varsel, anta, antaga, förmoda, förutsätta, gissa, ponera, tro, antagande, hypotes, presumtion, tror, gissning, uppskattning, tankeexperiment, teori, antar, förlita, religion, tillit, övertygelse