Synonymer till förmodad

presumtiv, trolig, sannolik, tänkbar, upptänklig