Synonymer till förmoda

ana, befara, förebåda, förespå, förnimma, förutse, känna på sig, misstänka, skönja, anta, antaga, förmodan, förutsätta, gissa, ponera, tro, antagande, hypotes, presumtion, tror, antar, förmodar, presumera, supponera, förlita, religion, tillit, övertygelse