Synonymer till förmånlig

fördelaktig, gagn, gynnsam, lönande, till det bättre, god, lyckosam