Synonymer till förmåga

fallenhet, talang, kapacitet, kompetens, potens, potential, resurs, skicklighet, prestationsförmåga, duglighet, kunskap, möjlighet, möjligheter, hjälpmedel, medel, tillgång, färdighet, handlag, begåvning