Synonymer till förmärka

uppmärksamma, beakta, lyfta fram, observera, se, ta notis