Synonymer till förlossning

barnafödande, nedkomst, födsel