Synonymer till förlopp

händelse, procedur, process, skeende, evenemang, företeelse, incident, intermezzo, scenario, tilldragelse, förfarande, förfaringssätt, rutin, tillvägagångssätt, bearbetning, operation, utvecklingsskede, utveckling